Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud
Tabel 4

Glastypers egenskaber og anvendelse

Tabellen er opdelt efter glastyper, der kan forårsage alvorlige skæreskader (brudtype A) og glastyper med lille risiko for skæreskader ved brud (brudtype B og C). Brudtyper er iht. EN 12600.

Glastyper Egenskaber Anvendelse
Almindeligt glas Benævnes planglas eller enten floatglas, valset glas eller maskintrukket glas efter den anvendte fremstillingsproces.
Ved brud dannes frie, skarpe og spidse brudflader, der kan forårsage alvorlige skæreskader (brudtype A).
Anvendes, hvor der ikke er behov for sikkerhedsglas.
Varmeforstærket glas
iht. EN1863
Har større styrke end almindeligt glas på grund af varmebehandling og langsom afkøling.
Ved brud dannes frie, skarpe og spidse brudflader, der kan forårsage alvorlige skæreskader (brudtype A).
Anvendes, f.eks. som det ene lag i lamineret glas i værn sammen med hærdet glas, dvs. lamineret glas (varmeforstærket + hærdet).
Lamineret glas
(float + float)
iht. EN14449 og 
EN12543
Opbygget af to eller flere lag almindeligt glas, der er bundet sammen af folie. Er svagere end almindeligt glas, idet der ofte anvendes tyndere glas.

Ved brud fastholder folien glasset med reduceret risiko for skæreskader (brudtype B).
Sikkerhedsglas: Anvendes, hvor der er brug for sikkerhed mod skæreskader ved kollision med glasfladen, og hvor glasset ønskes fastholdt i konstruktionen efter brud. Ikke egnet til punktfastholdelse.
Lamineret glas
(hærdet+hærdet)
iht. EN14449 og 
EN12543
Opbygget af to eller flere lag hærdet glas, der er bundet sammen af folie. Ved brud i ét af lagene kan glasset ofte bevare fastholdelsen, men ved brud i begge lag glas, mister glasset sin stabilitet og fastholdelse.

Ved brud fastholder folien glasset med reduceret risiko for skæreskader (brudtype B).
Sikkerhedsglas: Anvendes, hvor der er brug for øget styrke, sikkerhed mod skæreskader ved kollision med glasfladen, samt hvor glasset monteres med punktfastholdelse.
Lamineret glas
(varmeforstærket + hærdet)
iht. EN14449 og 
EN12543
Opbygget af to eller flere lag varmeforstærket og hærdet glas, der er bundet sammen af folie. Forener fordelene ved de to glastyper med øget styrke og fastholdelse.
Ved brud fastholder folien glasset med reduceret risiko for skæreskader (brudtype B).
Sikkerhedsglas: Anvendes, hvor der er brug for øget modstandsevne overfor stød, sikkerhed mod skæreskader ved kollision med glasfladen, og hvor glasset ønskes fastholdt i konstruktionen efter brud.
Hærdet glas
iht. EN12150

Har væsentlig større styrke end almindeligt glas på grund af varmebehandling og hurtig afkøling. 
Ved brud mister glasset sin stabilitet, der dannes glasgranulat med reduceret risiko for skæreskader (brudtype C). Nedfald af større granulatflager kan udgøre en risiko for personskader.

Hærdet glas kan være Heatsoak testet mod spontan granulering, åbn 4.3.2. Hærdet glas.

Sikkerhedsglas: Anvendes, hvor der er brug for øget styrke og sikkerhed mod skæreskader ved kollision med glasfladen.