Tabel 3

Vejledende eksempler på brug af glas til bygninger

Eksemplerne er udtryk for, hvilke typer glas der normalt kan anvendes med de præciseringer, som fremgår af noterne til tabellen. Hvor det vurderes nødvendigt, kan der vælges løsninger, som giver en bedre personsikkerhed. 

•  Det er forudsat, at glasset er uafskærmet. Hvor bygningsglas er afskærmet, kan der anvendes almindeligt glas. 

•  Hvor der anbefales sikkerhedsglas, skal typen vælges i forhold til den aktuelle risiko, se tabel 4. 

•  Hvor der anbefales lamineret glas, skal der tages stilling til hvilken glaskombination, der skal anvendes.


Bygningsdele Glasvalg
Vinduer og yderdøre
Vinduer med almindelig brystning Almindeligt glas
Vinduer til gulv eller med lav brystning Sikkerhedsglas i inderste lag 1) 3)
Vinduer til gulv eller med lav brystning ved niveauspring mellem gulv og terræn Lamineret glas i inderste lag 3)
Yderdøre, indgangspartier og lignende helt eller delvist i glas Sikkerhedsglas 1)
Ydervægge
Glasydervægge mod ubefærdede udearealer for eksempel havearealer, eller hvor glasset er afskærmet Almindeligt glas  2)
Glasydervægge med overvejende gående trafik langs væggen, f.eks. mod stier, fortove og lignende. Almindelig glas 2) 3)
Glasydervægge mod befærdede udearealeri eksempelvis gågader, torve, skolegårde og lignende. Sikkerhedsglas i yderste lag i almindelig dørhøjde 2) 
Glasydervægge ved niveauspring mellem gulv og terræn Lamineret glas i inderste lag i almindelig dørhøjde 3)
Glasdøre i glasydervægge Sikkerhedsglas 1)
Skillevægge og indvendige døre
Skillevægge med glaspartier og almindelig brystning Almindeligt glas
Skillevægge med glaspartier Sikkerhedsglas i alm. dørhøjde 1)
Fuldglasvægge og døre helt i glas Sikkerhedsglas i alm. dørhøjde
Glasskillevægge og fuldglasvægge ved niveauspring i gulve Lamineret glas i alm. dørhøjde
Glasskærme i baderum, omklædningsrum mv. Sikkerhedsglas
Døre og sidepartier med glas Sikkerhedsglas 1)
Tage
Ovenlysvinduer med underkant glas over dørhøjde Lamineret glas i nederste lag 4)
Glastage, glasbaldakiner, lofter af glas med videre. Lamineret glas i nederste lag
Værn
Glas i værn ved trapper, altaner, ramper, hævede opholdsarealer med videre samt hvor glas i ovenlysvinduer fungerer som værn.  Lamineret glas
  1. I boliger kan der anvendes almindeligt glas med mindre der foreligge særlige forhold, eksempelvis i indgangspartier, fordelingsgange, mødesteder og for enden af gangarealer i beboelsesejendomme, ungdomsboliger og lignende. Tilsvarende gælder for kontorer, der primært anvendes af personalet.
  2. I bygninger med fysisk aktivitet samt hvor mange mennesker forsamles, eksempelvis i foyerer, festlokaler, sportshaller og lignende, og i bygninger for børn og unge, som skoler, børnehaver og lignende, kan det inderste lag glas være sikkerhedsglas.
  3. Afhængig af aktivitetsniveauet langs med eller mod ydervægge kan det indgå i vurderingen, om det yderste lag glas skal være sikkerhedsglas. Det gælder især, hvor underkanten af glasset er nærmere terræn, end hvad der svarer til almindelig brystningshøjde, se figur 2.
  4. I boliger kan der anvendes almindeligt glas i ovenlysvinduer, med mindre der foreligger særlige forhold. Der kan anvendes almindeligt glas i ovenlysvinduer til orienteringsbelysning i uopvarmede tagrum som depotrum, tørrelofter med videre.