I butikker vil der være risiko for, at personer kolliderer med glaspartier i butiksdøre og påfører sig skæreskader, hvis glaspartierne bliver overset. Glasset kan enten være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas. Om der er behov for at anvende sikkerhedsglas i sidepartier til døre samt øvrige glaspartier, eller om en afskærmning eller markering af glasset er tilstrækkelig, må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Glasskillevægge, der eventuelt kan åbnes, for eksempel flytbare og mobile glasvægge i indkøbscentre, vil ofte kunne blive overset. Risikoen for trængsel er også større end ved glas i facader. Derfor kan indvendige glaspartier udføres af sikkerhedsglas, ligesom der ofte vil være behov for en tydelig markering af glasset.

I områder som fortrinsvist anvendes af personale, vil 2.3.2. Kontorer kunne anvendes.