Vejledningen henvender sig først og fremmest til bygningsejere, da personsikkerhed i forbindelse med bygningsglas, på linje med bygningens lovlighed i øvrigt, er et ansvar, som påhviler den enkelte ejer. 

Da bygningsejere ofte overlader ansvaret for nybyggeri, om- og tilbygninger samt renovering og udskiftning af bygningsdele til byggeriets rådgivere, leverandører og udførende, er målgruppen dog i lige så høj grad dem.

Beslutninger om valg og anvendelse af bygningsglas bør altid indgå som en del af projekt- og udbudsmaterialet eller på anden måde i aftalegrundlaget for en byggesag, så der er sikkerhed for, at bygningsreglementets funktionskrav til personsikkerhed bliver opfyldt.

Vejledningen gælder for nybyggeri samt væsentlige om- og tilbygninger med undtagelse af sommerhuse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger og væksthuse samt vinduer og døre i boliger med mindre der foreligger særlige forhold. Den omfatter alt bygningsglas, der varigt indbygges i et bygningsværk, herunder også glas der indgår i en indretningsmæssig sammenhæng, hvor glasset udgør en permanent del af døre, vægge, lofter og skærme, for eksempel i baderum. 

Vejledningen vil også kunne anvendes i situationer, der ikke nødvendigvis er omfattet af bygningsreglementet, for eksempel udskiftning af bygningsglas, eller hvor en bygherre ønsker en nyvurdering af personsikkerheden i eksisterende bygninger.