I bygninger, hvor mange mennesker forsamles til offentlige begivenheder, og hvor der kan være trængsel og aktivitet, for eksempel foyerer, forsamlingslokaler, koncertsale og lign., vil der være øget risiko for, at personer kan kollidere med glaspartier, bliver presset mod glasflader og påfører sig skæreskader, med mindre alle glaspartier op til almindelig dørhøjde enten er afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas.

I motionslokaler, dansehaller med videre, hvor der er megen fysisk aktivitet, vil 2.3.5. Gymnastiksale, sportshaller mv. kunne anvendes.

I områder som fortrinsvist anvendes af personale, vil 2.3.2 Kontorer kunne anvendes.