Tekniske bestemmelser

Øvrige bestemmelser

Straf og ikrafttrædelse

Bilag

Vejledninger

Tidligere Bygningsreglementer

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål:

Social- og Boligstyrelsen svarer alene på spørgsmål om forståelsen af byggeriets regler, men forholder sig ikke til konkrete sager og træffer ikke afgørelser.

Hvis du har spørgsmål til en konkret byggesag, skal du kontakte kommunen, som er bygningsmyndighed og træffer afgørelser i byggesager.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse i din byggesag, skal du kontakte Byggeklageenheden i Nævnenes Hus. Følg klagevejledningen, som du har fået fra din kommune sammen med afgørelsen.

Du kan skrive til os på byggeri@sbst.dk. Der kan aktuelt gå op til tre måneder, før du får svar.