Skærme af glas, eksempelvis fritstående vejvisere og info-tavler, er ikke nødvendigvis omfattet af kravene i bygningsreglementet, men i det omfang glaspartier vurderes at indgå i dele af et bygningsværk og vil kunne medføre personskade ved kollision, kan der anvendes sikkerhedsglas.