Tage, baldakiner, overdækninger, udhæng og lofter af glas samt tilsvarende konstruktioner med vandret eller skråtstillet glas kan udgøre en risiko for personer, der opholder sig eller færdes under glaspartierne, hvis glasset beskadiges og falder ned. Risikoen kan begrænses ved at bruge lamineret sikkerhedsglas, hvor der anvendes enkeltglas og i det nederste lag glas i termoruder, samt sikre at glasset er fastholdt.

Eksempler på områder, hvor personskader kan reduceres ved brug af sikkerhedsglas, er glastage over butiksarealer, butiksarkader, salgsarealer i gartnerier og byggemarkeder, foyerer, forbindelsesgange, glasbaldakiner, møde- og opholdsrum, terrasser, udestuer, orangerier.

Glastage og glasoverdækninger skal desuden udformes, så rengøring og reparation kan ske uden risiko for personer.

Drivhuse ved enfamiliehuse og sommerhuse kan udføres med almindeligt glas, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger særlige forhold.

Spejle kan medføre personskade ved kollision afhængig af størrelse, placering og afskærmning. Er spejle placeret over inventar samt over almindelig brystningshøjde, er der sjældent risiko for skæreskader med almindelige spejle. Spejle på døre og vægge, hvor personer færdes og opholder sig, kan udføres som sikkerhedsspejle for at minimere risikoen for skæreskader.

Der er ikke krav til spejle i enfamiliehuse, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger særlige forhold, f.eks. spejle på døre og spejlvægge.