Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Glasmaterialers styrke og brudmønster er ofte afgørende for valget af bygningsglas. En oversigt over glastyper og deres brugsegenskaber fremgår nedenfor.

Klassifikation af planglas som sikkerhedsglas foretages efter den europæiske standard EN 12600 i tre principielle klasser i forhold til glassets ydeevne i forbindelse med stød og efter brudform.

Glassets styrke (bøjningsstyrke) kan forbedres væsentligt ved varmebehandling, medens glassets elasticitet (elasticitetsmodul) ikke bliver påvirket af behandlingen.

Enkeltglas og glas i termoruder med samme glastykkelse vil have stort set samme styrke overfor stød fra hårde genstande. Termoruder vil dog have en større styrke overfor stumpe stød, f.eks. fra en person der kolliderer med ruden, end enkeltglas i samme tykkelse, fordi der opstår et samvirke mellem glaslagene i termoruden på grund af luftmellemrummet mellem glassene.

Alt glas er følsomt overfor stød især på kanterne (kantskader), men følgevirkningerne af skaderne er ret forskellige. Se brudformer for planglas nedenfor.

Brudtype A

Ved brud i almindeligt glas og i varmeforstærket glas dannes frie, skarpe og spidse brudflader, der kan forårsage alvorlige skæreskader.

Brudtype B

Ved brud i lamineret glas fastholder en folie glasset med reduceret risiko for skæreskader.

Brudtype C

Ved brud i hærdet glas granulerer glasset med reduceret risiko for skæreskader og nedfald af glasgranulat.