Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Ved udskiftning af bygningsglas i eksisterende bygninger kan en lovlig opført bygning vedligeholdes på samme niveau som oprindelig opført. Det betyder, at der ved brud på bygningsglas kan ske udskiftning med glas af samme type som oprindeligt anvendt.

Det gælder også for butiksruder udført af almindeligt glas, da glasset på grund af størrelsen er dimensioneret til formålet. Af hensyn til personsikkerhed kan det indgå i vurderingen, om der i stedet skal anvendes sikkerhedsglas.

Ved udskiftning af bygningsglas kan bygherren i hvert enkelt tilfælde vælge at foretage en vurdering af personsikkerheden efter tilsvarende retningslinjer, som gælder ved nybyggeri, med henblik på at reducere risikoen for personskader ved kollision med bygningsglas.

Udskiftning af vinduer og døre
Ved udskiftning af vinduer og døre skal de gældende energibestemmelser i bygningsreglementet følges , åbn kapitel 11 - Energiforbrug.