Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Vejledningen omfatter alt byggeri med undtagelse af sommerhuse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger og væksthuse, samt vinduer og døre i boliger med mindre der foreligger særlige forhold.

Boliger
Boliger omfatter blandt andet etageboliger, ungdomsboliger, plejehjem samt enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse. Forsamlingsrum og lignende i boligbebyggelser er omfattet af de generelle regler.

For en række bygningsdele angives det, hvor det normalt vurderes, at anvendelsen af almindeligt glas indebærer en risiko for personskader, hvor der for boliger kan foreligge særlige forhold, og hvor det kan være nødvendigt at træffe nødvendige foranstaltninger. 

Eksempler på risici i forskellige bygningstyper ved brug af bygningsglas fremgår af 2.0.0. Vurdering af risiko for personskader.