Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal ifølge bygningsreglementet sikres med værn for at hindre nedstyrtning af personer. 

Glas, der fungerer som værn, skal være dimensioneret til formålet efter gældende forskrifter, udført af egnet, lamineret sikkerhedsglas og fastholdt så effektivt, at det efter brud kan tilbageholde personer. 

Termoruder i vinduer, der har værnfunktion, og dermed skal sikre mod nedstyrtning af personer, skal udføres af lamineret sikkerhedsglas i det inderste lag.

Niveauspring
Niveauspring i gulve, mellem gulv og terræn samt i forbindelse med hævede opholdsarealer kan udgøre en risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Hvor niveauspring afgrænses af værn, og hvor værn er udført af glas eller delvis af glas, skal der anvendes lamineret sikkerhedsglas for at hindre nedstyrtning og skæreskader ved personkollision og brud i glasset.

Hvor niveauspring er afgrænset af glasfacader, vinduespartier eller vægge af glas, og hvor der kan være en risiko for personskade ved fald gennem glasset, kan glaspartierne sikres, for eksempel ved afskærmning eller ved markering og anvendelse af lamineret sikkerhedsglas.