Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Ved niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn vil der være behov for at etablere en sikring mod nedstyrtning af personer. 

Hvor sikringen består af glas, skal glasset kunne optage belastning fra personer, der læner sig op ad eller kolliderer med glasfladen. Det gælder blandt andet glas i værn og glasvægge med værnfunktion, eksempelvis på trapper, ramper, balkoner, hævede opholdsarealer og afgrænsning af indskudte etagedæk, samt ved niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn. 

Risikoen for brud og evnen til at tilbageholde personer efter brud afhænger blandt andet af glassets placering, brug af sikkerhedsglas, og ikke mindst af glasfladens størrelse, fastholdelse og understøtningsforhold. 

Sikkerhedsglas skal kunne optage belastningen fra personer før under og efter brud og må derfor ikke kunne falde ud af rammer, holdere og indfatninger. Udformning af glasfalse, fastgørelse af glaslister, klembeslag og bolte samt klæbning mellem glas og ramme skal være udført, så glasset ikke kan glide ud efter brud. 

I forbindelse med punktfastholdelse af sikkerhedsglas vil det være nødvendigt at vælge en egnet type lamineret glas med tilstrækkelig styrke og stivhed efter brud.