Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

På kontorer, der primært anvendes af personalet, vil der normalt være beskeden risiko for at glaspartier bliver overset. Risikoen for personkollision og dermed for skæreskader vil derfor være begrænset. Indvendige glaspartier kan være afskærmet eller markeret i nødvendigt omfang. Risikoen for skæreskader ved kollision med glas i døre og skillevægge af glas i gangarealer og lignende kan forebygges ved at afskærme eller markere og anvende sikkerhedsglas.

På kontorer, hvor der færdes mange andre personer end personalet, for eksempel på kontorer med offentlig adgang, er der større risiko for at glaspartier bliver overset, fordi personerne ikke kender bygningen. Glas i døre, skillevægge af glas samt glaspartier i gangarealer, fællesarealer med videre kan være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas. For vinduer med almindelig brystning vil risikoen for kollision være beskeden, hvorfor der som udgangspunkt kan anvendes almindeligt glas.