Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Glassets placering og størrelse har betydning i forhold til risikoen for personskader. De definitioner, som anvendes fremgår af tabel 2 og figur 1. De er vejledende, da den reelle risiko for personskader altid skal vurderes i hver enkelt situation ud fra bygningens udformning og anvendelse.

Tabel 2

Vejledende definitioner ud fra glassets anvendelse og placering

Glassets anvendelse Glaspartiers placering
Almindelig dørhøjde Hvor overkant glas højst svarer til almindelig dørhøjde, ca. 2,1 m
Almindelig brystningshøjde* Hvor underkant glas er mindst 0,5 m over gulv
Lav brystning Hvor underkant glas er mindre end 0,5 m over gulv
Almindelig trinhøjde (stigning) Ca. 0,18 m
 * Brystninger ved vinduer bør ikke være under 0,8 m, hvor vinduer kan åbnes, og der er risiko for at falde ud gennem åbningen, med mindre vinduet er afskærmet eller forsynet med værn.
Figur 1

Vejledende definitioner af glaspartiers placering