Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Fold alle ud
Kravene til drift og vedligehold af installationerne til varme- og køleanlæg vil normalt være opfyldt ved opfyldelse af kravene i kapitel 15 i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.