Bygninger skal planlægges og udføres, så der sikres et tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til anvendelsen. Det medfører, at installationer til ventilation og varme- og køleanlæg skal udføres, så de har tilstrækkelig kapacitet til at sikre disse temperaturforhold året rundt.