Kravene til drift og vedligehold af installationerne til varme- og køleanlæg vil normalt være opfyldt ved opfyldelse af kravene i kapitel 15 i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.