Der henvises til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning.