DS 452 skal overholdes for at minimere varmetab og beskytte installationerne mod kondensdannelse. Rør og beholdere bør så vidt muligt anbringes, så varmeafgivelsen fra dem kommer bygningen til gode.

Ved installation af målere til måling af elforbrug eller køleydelse til et serverrum skal der installeres målere med tilstrækkelig nøjagtighed. Kravet kan anses for opfyldt ved anvendelse af typegodkendte målere eller målere med en tilsvarende nøjagtighed.