Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om konstruktionsforhold for transportable konstruktioner

Fold alle ud

I Tabel 5 angives skala for vindstyrker over land.

Betegnelse Vindhastighed i højden 10 m Virkning
 Hård vind  10,8  Svært at slå paraply op. Store grene bliver sat i bevægelse.
 Stiv Kuling 13,9  Utryghed ved at gå. Store træer sættes i bevægelse.
 Hård Kuling 17,2 Vanskeligt at holde balancen i vindstødene. Kviste brækkes af.
 Stormende kuling 20,8  Fodgængere risikerer at blive blæst omkuld i vindstødene. Konstruktionsskader begynder at opstå.
 Storm 24,5  Træer rives op med rode. Konstruktionsskader almindelige.
 Stærk storm 28,5  Mange konstruktionsskader.
 Orkan 32,7 Meget omfattende skader på træer og bygninger.

Tabel 5: Skala for vindstyrker over land, se SBI-Anvisning 158.

Konstruktionen kan certificeres efter lastklasser. I Tabel 6 ses valget af peak evakueringshastighed baseret på de tre nederste betegnelser i Tabel 5, årstidsfaktor og partialkoefficient for 5 lastklasser.

Lastklasse 1 dækker normal sikkerhed og last og lastklasse 2 dækker normal sikkerhed for en konstruktion opført i perioden maj til september. Anden sidste række i tabellen beskriver hvad beregningen af peakhastighedstrykket baseres på.

Peakhastighedstrykket afhænger desuden af det omkringliggende terræns ruhed. I Eurocoden inddeles terrænet i 4 terrænkategorier I-IV.

   Ingen evakuering  Evakuring er nødvendig

1.

Hel års

2.

Maj-sept.

3. 

Orkan

4.

Stærk storm

5.

Storm

Peak-evakueringshastighed, vp,evak [m/s]*   - - 32,7 28,5 24,5
Årstidsfaktor, c2season [-]  1,0 0,8 1,0 1,0 1,0
Partialkoefficient, y[-]   1,5 1,5 1,2 1,2 1,2
Peakhastighedstryk qp baseres på  50-års-vind  50-års-vind  vp,evak vp,evak  vp,evak
Hyppighed for evakuering  - - Ca. 1 gang per 10 år   Ca. 1 gang per år  Flere gange per år

Tabel 6: Lastklasser med tilhørende faktorer.

* er baseret på landbrugsland svarende til Terrænkategori II i EN 1991-1-4 og en højde på 10 m.

Hvis lastklasse 3-5 anvendes, vil overvågning af vindforhold via vejrudsigt og/eller vindmåler være nødvendig. Overvågningen kombineres med en evakueringsplan. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Eksempler på konstruktive tiltag

  • Reduceret vindlast: åbning af teltets sider
  • Øget styrke: tilføjelse af ekstra barduner samt forbedre forankring

Det skal i henhold til ovenstående punkter specificeres, hvem der har ansvaret for overvågning, evakuering og konstruktive tiltag. Tiltagene skal beskrives i detaljer.