Den karakteristiske nettovindlast på en facade bestemmes af

Formfaktoren for udvendig vindlast cpe,10 specificeres i EN 1991-1-4. Formfaktoren for indvendig vindlast cpi regnes til den mindst gunstige af +0,2 og -0,3, når der ikke er dominerende åbninger i konstruktionen. For teltkonstruktioner, hvor der fortrinsvis vil være åbninger i områder med udvendig sug, og når åbningerne er ikke-dominerende, kan den indvendige vindlast regnes til den mest ugunstige af +0,0 og -0,3.