Konklusionen på certificeringen af teltet kan baseres på eftervisning af bæreevnen

I Tabel 7 kan overholdelsen af teltets bæreevne ses i forhold til lastklasserne. Farverne beskriver, hvornår teltets regningsmæssige bæreevne  Rd er henholdsvis større eller mindre end den regningsmæssige lastvirkning Ed.

Terrænkategori Ingen evakuering Evakuering er nødvendig

 1.

Hel års

2.

Maj - sept.

3.

Orkan

4.

Stærk storm

5.

Storm

 I Rd < Ed Rd < Ed Rd < Ed Rd < Ed
Rd > Ed
 II Rd < Ed Rd < Ed Rd < Ed Rd > Ed Rd > Ed
 III Rd < Ed Rd < Ed Rd > Ed Rd > Ed Rd > Ed
 IV Rd < Ed Rd > Ed Rd > Ed Rd > Ed Rd > Ed

Tabel 7: Konklusion ved certificering af teltkonstruktion.

I lastvirkningen kan specielle beregningstilfælde såsom oprullede teltsider og retningsfaktor for vinden medtages, men dette vil ikke være typisk.

Som tillæg til Tabel 7, hvor teltkonstruktionen godkendes, angives minimumsværdier for lastkapaciteten af samtlige teltfastgørelser til terræn. Lastkapaciteten kan fx angives som vægt af ballast eller antal, størrelse og vinkel af jordankre. Et eksempel på formidling af minimumsværdier for fastgørelsernes lastkapacitet kan ses i Tabel 7. Fastgørelserne f1 - fN kan angive barduner og rammeben. f1 kan fx angive alle fastgørelser ved rammeben i hjørnerne af teltkonstruktionen. Tabellen kan suppleres med figurer, der angiver fastgørelserne placering og type.

Lastklasse Terrænkategori f1  f2  f3 fN
1  I - - - -
 II - - - -
 III  -  - - -
 IV - - - -
 2  I - - - -
 II - - - -
 III - - - -
 IV xx kg xx kg xx kg xx kg
 3  I - - - -
 II - - - -
 III  xx kg xx kg xx kg xx kg
 IV  xx kg xx kg  xx kg xx kg
 4  I - - - -
 II xx kg  xx kg xx kg xx kg
 III xx kg xx kg xx kg xx kg
 IV xx kg xx kg xx kg xx kg
 5  I xx kg xx kg xx kg xx kg
 II xx kg xx kg xx kg xx kg
 III xx kg xx kg xx kg xx kg
 IV xx kg xx kg xx kg xx kg
Tabel 8: Minimum lastkapacitet for fastgørelser efter lastklasserne i Tabel 6 for Rd > Ed (Tabel 7).

 

Udover dokumentationen i form af statiske beregninger kan certificeringen indeholde teltopstillingsvejledning og andet.