Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

Fold alle ind

Find afsnittet her: Introduktion

Find kapitlet her: Generelt om sikkerhed ved brand

Revision 1 af kapitel 1 udgivet den 29. januar 2019 indeholder et nyt afsnit 1.7.0. om bygningsmaterialer og bygningsdele (prøvning og klassifikation).

Find kapitlet her: Eftervisning