Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind

Spørgsmål og svar om brand 

Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018 

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand 

- Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse

- Bilag 1a - Sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse

- Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger - Etageboligbyggeri

- Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger - Kontorbygninger

- Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.

- Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger - Undervisningslokaler

- Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.

- Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp

- Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger - Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger mv

- Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg

- Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger

- Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner

- Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer

- Bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand

- Bilag 15 - Præaccepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse

- Bilag 16 - Præaccepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand, inkl. udgivelsesdatoer

Temasiden Brandogkonstruktioner.dk om certificeringsordningen for brandforhold og bærende konstruktioner

Der er på nuværende tidspunkt ingen vejledning til bygningsreglementets kap. 24.
Der er på nuværende tidspunkt ingen vejledning til bygningsreglementets kap. 30.
Der er på nuværende tidspunkt ingen vejledning til bygningsreglementets kap. 31.
Der er på nuværende tidspunkt ingen vejledning til bygningsreglementets kap. 35.