Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere i relation til ændring af BR18 d. 10. marts 2020

Fold alle ud

Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, der er omfattet af bestemmelsen, må ikke medføre ændringer af de bærende konstruktioners virkemåde eller indføre nye bærende konstruktioner.

Ved ”ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde” forstås, at der ikke sker ændringer i konstruktionsdelens opbygning, ydeevne, eller at ændringen eller forandringerne ikke påvirker andre bærende konstruktionsdele.

Udskiftning af konstruktionsdele, der ikke ændrer ved de bærende konstruktioners virkemåde, er omfattet af bestemmelsen såfremt disse mindst svarer til de oprindelige, i både brand- og konstruktionsmæssig henseende.

Eksempler på ændringer, der ikke ændrer ved de bærende konstruktioners virkemåde, er f.eks. etablering, flytning eller fjernelse af ikke-bærende vægge, etablering af huller, der ikke påvirker konstruktionsdelens virkemåde eller udskiftning af sekundære bjælker i træbjælkelag. 

Hvis der sker ændringer i konstruktionens virkemåde, vil det pågældende byggearbejde kræve byggetilladelse. Et eksempel på en ændring af en konstruktions virkemåde er f.eks. delvis fjernelse af en bærende væg, etablering af et hul i en bærende væg, der påvirker konstruktionsdelens virkemåde, etablering af udvekslingsbjælker eller etablering af altan.

Hvis ombygninger og andre forandringer medfører, at de eksisterende bærende konstruktioner enten bliver belastet med en last, som er mere end 5% af den samlede oprindelig belastning eller der sker en reduktion af last, der virker til gunst for de stabiliserende konstruktioner, vil der være tale om en væsentlig ændring af virkemåden. Dette er f.eks. etablering af en ny gulvopbygning, der er tungere end den oprindelige eller fjernelse af en tung gulvopbygning i væsentlige omfang, der påvirker de stabiliserende vægge.

Der kan findes yderligere vejledning i SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, afsnit 1.4.6 Ombygning, renovering og ændret anvendelse.