Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer

Bygningsreglementet

Du kan nu tjekke kvaliteten af byggevirksomheders arbejde
I dag lancerer Energistyrelsen en ny ordning ”Tjek byggevirksomheden" på boligejer.dk. Med ordningen bliver det muligt at se, om en byggevirksomhed tidligere har udført arbejde med væsentlige skader.
Vejledning om byggesagsbehandling af transportable konstruktioner

Energistyrelsen har udarbejdet en uddybende vejledning om byggesagsbehandling af transportable konstruktioner. Vejledningen beskriver de gældende regler på området. Reglerne er ikke blevet ændret i de seneste år, og vejledningen indeholder derfor ikke en beskrivelse af nye regler eller krav.

Bagerst i vejledningen findes nu en liste over standarder, der, i henhold til bygningsreglementets kap. 4, skal efterleves.

Vejledning om byggesagsbehandling af transportable konstruktioner (PDF)

Kan du høre røgen?
Energistyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen lanceret kampagnen ”Kan du høre røgen”.

Hjemmesiden kan du høre røgen
Hjælp og vejledning

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk