Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2015

Tidligere bygningsreglementer:

Boligejer - hvornår skal du gøre hvad?

Seneste opdateringer

faq 30. oktober 2017

Kap. 3.3.1, stk. 9. B.1.1.3, stk. 3, nr. 6. B.1.1.6, stk. 2. - Hemse

Hvad er en hems?

Svar:

faq 30. oktober 2017

Kap. 3.3.1, stk. 9. B.1.1.3, stk. 3, nr. 6. B.1.1.6, stk. 2. - Hemse

Hvad er en hems?

Svar:

faq 17. oktober 2017

BR15, kap. 1.7, stk. 3 - nedrivning uden tilladelse

Hvilke bygninger må nedrives uden tilladelse?

Det følger af BR15, kap. 1.7, stk. 3, at bebyggelse, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Afgørende for, om en bygning kan nedrives uden tilladelse, er således, om bygningen kan opføres uden tilladelse efter de gældende regler.

vejledning 12. oktober 2017

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

faq 21. september 2017

Lystunnel

Spørgsmål:

Hvilke energikrav skal en lystunnel overholde?

faq 21. september 2017

Udbydere af byggeskadeforsikring

Spørgsmål:

Hvilke forsikringsselskaber udbyder byggeskadeforsikring?

vejledning 11. august 2017

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

vejledning 09. august 2017

Brev til kommunerne om genbrug af byggevarer og dispensation i forhold til bygningsreglementet

vejledning 29. juni 2017

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri

vejledning 28. juni 2017

Vejledning om funktionafprøvning

vejledning 27. juni 2017

Vejledning om håndtering af forskellige typer energibehov i energirammen

vejledning 20. juni 2017

Vejledning om altaner med udliggerjern

faq 24. maj 2017

Betinget forsikringstilbud, byggelovens § 25 C

Kan kommunen acceptere et betinget tilbud på en byggeskadeforsikring?

vejledning 27. april 2017

Akustisk indeklima

faq 27. april 2017

Tjek Byggevirksomheden

Spørgsmål:

Kan man undersøge, hvor mange byggeskader en virksomhed har haft, og hvor stor en procentdel disse skader udgør af virksomhedens samlede byggerier?

vejledning 21. april 2017

Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse af bebyggelse

faq 22. marts 2017

Brandmæssig opdeling af rækkehuse i 2 etager med lodret lejlighedsskel

Spørgsmål:

I Eksempelsamling for brandsikring af byggeri side 109, tabel 5,4 om brandmodstandsevne for brandsektionsadskillelser og brandsektionsstørrelser, fremgår af anvendelseskategori 4 og 5, at bygninger med mere end 1 etage skal opdeles for hver 600 m2. På side 140 i Eksempelsamlingen fremgår det dog, at der skal ske opdeling pr. 1200 m2.

faq 07. marts 2017

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

vejledning 01. februar 2017

Håndtering af fugt i byggeriet

vejledning 01. februar 2017

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

faq 23. januar 2017

Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

Spørgsmål

Hvordan er forsikringstagere stillet efter Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016?

faq 16. december 2016

Indeksregulering af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2017

Spørgsmål

Hvordan reguleres selvrisikoen i byggeskadeforsikring?

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Vis flere opdateringer
Aktuelt

Ny altanvejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern. Vejledningen er primært rettet til bygningsejere og oplyser om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

Vejledningen retter sig til bygningsejere m.fl., som kan komme i berøring med betonaltaner i byggeriet. Formålet med vejledningen er at beskrive, hvordan man kan identificere betonaltaner, og hvordan disse kan vedligeholdes. Vejledningen kommer også ind på, hvilke forhold man skal se efter for at få en indikation af altanens tilstand, og hvad man bør fortage sig, hvis man er i tvivl om en altans tilstand.

Vejledningen er et led i opfølgningen på undersøgelsen af årsagerne til nedstyrtningen af en altan i sommeren 2016, som Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Hensigten med vejledningen er ikke, at bygningsejere selv skal kunne udføre en vurdering af deres altans tilstand, men at bygningsejere kan få en indikation af, om deres altan bør undersøges nærmere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i andet halvår af 2017 udgive yderligere en vejledning med fokus på vedligehold af forskellige typer af altankonstruktioner.

Du kan læse mere i Vejledning om altaner med udliggerjern

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk