Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer

Bygningsreglementet

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner

Den 1. januar 2015 træder de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner i kraft. Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

De nye regler findes i bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014, som kan findes her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164153

Læs mere om de nye certificeringsregler i denne vejledning. Vejledningen beskriver også, hvordan en virksomhed kan få lov til at certificere konstruktioner, ligesom vejledningen indeholder en beskrivelse af kommunens rolle som bygningsmyndighed.

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner (PDF)

Installationsarbejde udført af autoriserede og byggesagsbehandling

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning som følge af den nye lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, der trådte i kraft den 2. juni 2014.

Vejledende udtalelse om autorisation (PDF)

Hjælp og vejledning

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk

Du kan nu tjekke kvaliteten af byggevirksomheders arbejde
I dag lancerer Energistyrelsen en ny ordning ”Tjek byggevirksomheden" på boligejer.dk. Med ordningen bliver det muligt at se, om en byggevirksomhed tidligere har udført arbejde med væsentlige skader.