Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2015

Tidligere bygningsreglementer:

Boligejer - hvornår skal du gøre hvad?

Seneste opdateringer

faq 31. maj 2016

Hvilket tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget byggeskadeforsikring?

Spørgsmål:

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

faq 31. maj 2016

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

Spørgsmål:

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

faq 26. maj 2016

Påtaleberettigede i sager, der ikke må aflyses uden samtykke fra Boligministeriet

Spørgsmål:

Hvem er den påtaleberettigede i sager, hvor der er tinglyst en deklaration, der ”ikke må aflyses af tingbogen uden samtykke fra Boligministeriet”?

faq 12. maj 2016

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

faq 12. maj 2016

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

faq 03. maj 2016

Stråtage

Stråtage - Hvorledes udformes afstanden til andre bygninger på samme grund eller anden grund?

vejledning 21. april 2016

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave 2016

faq 30. marts 2016

Byggeloven § 2, stk. 5 - Bestående bebyggelse

Finder loven anvendelse ved bestående bebyggelse?

faq 30. marts 2016

Byggeloven § 2, stk. 5 - Bestående bebyggelse

Finder loven anvendelse ved bestående bebyggelse?

ændring i br 24. februar 2016

Ændringer i BR15

vejledning 09. februar 2016

Anvendelse af MgO-plader som vindspærre i danske bygninger

vejledning 05. februar 2016

Vejledning om krav til flygtningeboliger

vejledning 18. januar 2016

BR15-Værktøj - energikrav ved ombygningsarbejder af enfamiliehuse

vejledning 05. januar 2016

Vejledning om ofte rentable konstruktioner

faq 22. december 2015

Maksimal højde for sommerhuse (Det vandrette højdegrænseplan) - Kapitel 2.2.4, stk. 1

Det vandrette højdegrænseplan for sommerhuse i sommerhusområdet afgrænser den samlede højde for på et sommerhus. Det eksisterende krav er et vandret højdegrænseplan på 5 m.
For sommerhuse tækket med stråtag betyder det ofte, at de ikke kan opnå tilstrækkelig højde til at sikre en taghældning, der kan give en optimal holdbarhed på taget. Et stråtag bør erfaringsmæssigt have en hældning på taget på minimum 45 grader.

vejledning 13. november 2015

Analyse af konsekvenserne ved indførelse af indbrudssikringskrav i BR

vejledning 06. november 2015

Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager

faq 19. oktober 2015

Krav til fladtagsvinduer

Hvordan skal et vandret fladtagsvindue med planglas defineres i forhold til bygningsreglementet?

faq 05. oktober 2015

Akustisk indeklima, generelt

Skal de nye målestandarder i DS/EN ISO 16283-serien for bygningsakustiske feltmålinger af lydisolation benyttes ved kontrolmålinger i henhold til Bygningsreglementet?

vejledning 31. august 2015

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.
vejledning 31. august 2015

Totaløkonomi

Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger.
vejledning 27. juli 2015

Lovliggørelse

faq 24. juli 2015

Reservedele til modulopbyggede konstruktioner

Det er tilladt i forbindelse med vedligeholdelse at udskifte dele og erstatte disse med nye dele, hvis konstruktionen ikke forringes, jf. vejledningens afsnit 3.3.
Hvor mange reservedel må man have på lager, og må man så udvide med flere moduler, end der er dækket af inspektionsrapporten?

faq 24. juli 2015

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

faq 06. juli 2015

Kap. 3.3.1, stk. 6 - Beboelsesrum, grunde med skrånende terræn

Hvordan fastsættes en grunds terræn i forbindelse med indretning af beboelsesrum i kælderen?

faq 06. juli 2015

Naturligt terræn - Bilag B.1.1.4, stk. 1.

Hvad forstås der ved naturligt terræn?

Svar:

Vis flere opdateringer
Aktuelt

Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015

Den 23. januar 2016 er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglement 2015. Den primære ændring i bygningsreglementet er en ændring til de bestemmelser, der i henhold til energiaftalen fra 2012, skulle begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. De nye bestemmelser er indført i kap. 7.1 og erstatter bestemmelserne i kap. 8.5.1.1. Med de nye bestemmelser bliver eksisterede bygninger i kollektive forsyningsområder ligeledes omfattet.

Desuden rettes et par korrekturfejl i bygningsreglementet omkring statikerordningen, solvarme og midlertidige konstruktioner.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2016, samtidig med at overgangsperioden mellem BR10 og BR15 udløber.

Ændringsbekendtgørelsen kan ses på linket nedenfor og bliver desuden opdateret på bygningsreglementet.dk i forbindelse med ikrafttrædelselse:

Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk