Bygningsreglementet
Ændringer i BR10
FAQ
Vejledninger
BR10 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2010

Tidligere bygningsreglementer:

Seneste opdateringer

vejledning 13. november 2015

Analyse af konsekvenserne ved indførelse af indbrudssikringskrav i BR

vejledning 06. november 2015

Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager

vejledning 23. oktober 2015

Vejledning om krav til flygtningeboliger

faq 19. oktober 2015

Krav til fladtagsvinduer

Hvordan skal et vandret fladtagsvindue med planglas defineres i forhold til bygningsreglementet?

faq 05. oktober 2015

Akustisk indeklima, generelt

Skal de nye målestandarder i DS/EN ISO 16283-serien for bygningsakustiske feltmålinger af lydisolation benyttes ved kontrolmålinger i henhold til Bygningsreglementet?

vejledning 31. august 2015

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.
vejledning 31. august 2015

Totaløkonomi

Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger.
vejledning 27. juli 2015

Lovliggørelse

faq 24. juli 2015

Reservedele til modulopbyggede konstruktioner

Det er tilladt i forbindelse med vedligeholdelse at udskifte dele og erstatte disse med nye dele, hvis konstruktionen ikke forringes, jf. vejledningens afsnit 3.3.
Hvor mange reservedel må man have på lager, og må man så udvide med flere moduler, end der er dækket af inspektionsrapporten?

faq 24. juli 2015

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

faq 06. juli 2015

Naturligt terræn - Bilag B.1.1.4, stk. 1.

Hvad forstås der ved naturligt terræn?

Svar:

faq 06. juli 2015

Kap. 3.3.1, stk. 6 - Beboelsesrum, grunde med skrånende terræn

Hvordan fastsættes en grunds terræn i forbindelse med indretning af beboelsesrum i kælderen?

vejledning 09. juni 2015

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 09. juni 2015

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 27. maj 2015

Energiberegning af hospitaler i bygningsklasse 2020

faq 27. maj 2015

Kapitel 2.2.1, stk. 1 og 2.2.3, stk. 1

Der skelnes i kapitel 2.2.1, stk.1, nr. 2 og nr. 3 mellem henholdsvis helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse m.v. og fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret skel. Hvad er forskellen på de to typer bebyggelse?

faq 27. maj 2015

Kap. 2.2.6: Afstandskrav for garager, carporte og lignende mindre bygninger

Hvilke afstandskrav gælder for garager, carporte og lignende mindre bygninger i forhold til skel?

faq 27. maj 2015

kap. 2.2.3, stk. 1, nr. 2. - Hævede opholdsarealer

Hvor tæt på skel må man etablere hævede opholdsarealer?

faq 27. maj 2015

Helhedsvurdering - kap. 2.3

Hvad er en helhedsvurdering?

Svar:

faq 27. maj 2015

kap. 2.2 - Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Svar:

vejledning 06. maj 2015

Publikation om bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension.
vejledning 26. april 2015

Byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

vejledning 26. april 2015

Lukning af affaldsskakter

vejledning 26. april 2015

Kan jordkanaler anvendes til friskluftsforsyning?

vejledning 26. april 2015

Legionella

vejledning 26. april 2015

MK-godkendelser

vejledning 26. april 2015

Fra taget til toilettet

vejledning 26. april 2015

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

vejledning 26. april 2015

Brug af regnvand 4. udg

vejledning 26. april 2015

Energistyrelsen informerer om brandventilation

vejledning 26. april 2015

Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav

vejledning 26. april 2015

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

vejledning 26. april 2015

Information om brandteknisk dimensionering

vejledning 26. april 2015

Brandtekniske anlæg

vejledning 26. april 2015

Håndtering af fugt i byggeriet.

vejledning 26. april 2015

Akustisk indeklima

vejledning 26. april 2015

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

vejledning 26. april 2015

Spørgsmål fra Byggelovsdagene

vejledning 26. april 2015

Hvordan rydder jeg mit tag for sne

vejledning 26. april 2015

Er din bygning snesikker?

vejledning 26. april 2015

Byggesagsbehandling af legepladser

vejledning 26. april 2015

Sne på tage

vejledning 26. april 2015

MK-godkendelser

vejledning 26. april 2015

Forebyg sneskader på haller og store tage

vejledning 26. april 2015

Rapport om energisparepotentialer i byggeprocessen

vejledning 26. april 2015

Eksempelsamling om energi

faq 16. april 2015

Certificering af en produktion af konstruktioner eller modulopbyggede konstruktioner

I følge vejledningens afsnit 7.1.1 kan en producent få certificeret sin konstruktion, inden den sælges videre.
Kan en producent holde en løbende produktion certificeret, eller skal inspektionsorganet identificere og afgrænse de moduler, som inspektionsrapporten er gældende for?

faq 16. april 2015

Certificering af producenter og deling af certifikater

I følge Vejledningens afsnit 7.1.1 kan en producent vælge at få certificeret sin konstruktion inden den sælges videre.
Kan en certificeret konstruktion deles og sælges til flere nye ejere med samme certifikat?

faq 14. april 2015

Inspektionsorganer

Hvor skal jeg rette henvendelse for at få min transportable konstruktion certificeret?

faq 14. april 2015

Certifikater udstedt af udenlandsk myndighed

Jeg har har købt et telt i Tyskland, som er certificeret. Er dette certifikat ligeledes gældende i Danmark?

Vis flere opdateringer
aktuelt

Udskydelse af bygningsreglement (BR15)

Ikrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar 2016.

Det var forventet, at reglerne kunne træde i kraft i august 2015, men Kommissionen har forlænget den tre måneder lange notifikationsperiode med yderligere tre måneder. Forlængelsen af stand-still perioden skyldes et behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. Spørgsmålet forventes at være afklaret inden udløbet af stand-still perioden primo november.

Efter udløbet af stand-still perioden vil Trafik- og Byggestyrelsen hurtigst muligt i november udstede BR15 med henblik på ikrafttræden 1. januar 2016. I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode. 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10 og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft.

BR15 udmønter bl.a. de stramninger af energikravene til nye bygninger fra 2015, som blev aftalt ved indgåelse af energiaftalen i 2008 mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk