Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer

Bygningsreglementet

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner

Den 1. januar 2015 trådte de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner i kraft. Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Energistyrelsen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til vejledningen, der mere konkret behandler de transportable konstruktioners sikkerhed ved at bestemme mere præcise vindlaster. Tillægget til vejledningen findes her:

Vindlast på teltkonstruktioner (PDF)

Tabellen kan forlænges med flere vindstyrker.

Energistyrelsen har i februar sendt et brev til kommunernes tekniske chefer med information herom.

Hjælp og vejledning

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk

Brev angående konstruktive forhold i forbindelse med renovering af bygninger.

Brevet er relevant for de tekniske chefer i alle kommuner, og Brancheforeningerne DI Byg, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og FRI.

Læs brevet her (PDF).