Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer

Bygningsreglementet

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner

Den 1. januar 2015 træder de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner i kraft. Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

De nye regler findes i bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014, som kan findes her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164153

Læs mere om de nye certificeringsregler i denne vejledning. Vejledningen beskriver også, hvordan en virksomhed kan få lov til at certificere konstruktioner, ligesom vejledningen indeholder en beskrivelse af kommunens rolle som bygningsmyndighed.

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner (PDF)

Sne på tage

I løbet af de seneste par vintre har der været et større antal tagkollaps samt forekommet andre skader på bygninger som følge af sne. De mange tagkollaps og skader har især ramt landbrugsbygninger, lagerbygninger, værksteder og sportshaller. I december 2010 skete et større tagkollaps, da dele af taget på Club Danmark Hallen i Valby styrtede sammen som følge af ophobet sne på taget.

Energistyrelsen opfordrer derfor bygningsejere til at undersøge deres bygninger for risiko for tagkollaps og sørge for at rydde eventuel sne fra deres tage. Især opfordres halejere til at undersøge deres haller, særligt hvis hallerne har store spændvidder, for at undgå fremtidige kollaps.

Til at understøtte dette arbejde er der blevet udarbejdet tre pjecer, som vejleder bygningsejere i, hvorledes de rydder deres tag for sne, samt hvordan bygningsejere kan kontrollere, om der er risiko for tagkollaps.

Pjecer:

Hjælp og vejledning

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk

Brev angående konstruktive forhold i forbindelse med renovering af bygninger.

Brevet er relevant for de tekniske chefer i alle kommuner, og Brancheforeningerne DI Byg, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og FRI.

Læs brevet her (PDF).