Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Spørgsmål og svar
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer

Bygningsreglementet

Installationsarbejde udført af autoriserede og byggesagsbehandling

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning som følge af den nye lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, der trådte i kraft den 2. juni 2014.

Vejledende udtalelse om autorisation (PDF)

Du kan nu tjekke kvaliteten af byggevirksomheders arbejde
I dag lancerer Energistyrelsen en ny ordning ”Tjek byggevirksomheden" på boligejer.dk. Med ordningen bliver det muligt at se, om en byggevirksomhed tidligere har udført arbejde med væsentlige skader.
Kan du høre røgen?
Energistyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen lanceret kampagnen ”Kan du høre røgen”.

Hjemmesiden kan du høre røgen
Hjælp og vejledning

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse skal ske til Byggeri@ens.dk