Syn under corona

Sidst opdateret 03/06/2021
Her får du overblik over forløbet for syn under corona.

Fra den 1. september 2020 har der ikke længere været særlige regler for syn af køretøjer under corona.

Du er således forpligtet til at bringe dit køretøj til syn efter indkaldelse, medmindre du har søgt om og fået en udsættelse af din synsfrist. Du kan læse nærmere om dette her.

 

Vi kan oplyse, at vi har opfordret synshallerne til at foretage en række initiativer for at forebygge smitte, herunder bl.a. brug af engangshandsker, rengøring af udstyr benyttet under synet, anvendelse af mundbind anbefales både til synsmedarbejderen og fremstilleren af køretøjet, hvis der er hyppigt eller længerevarende ansigt til ansigt kontakt, samt afspritning af hvert enkelt køretøj efter det afsluttede syn.

 

Vi kan endvidere oplyse, at såfremt du er utryg ved at fremstille dit køretøj til syn, er det en mulighed at få hjælp til dette af en anden, idet der ikke stilles krav om, at det er køretøjsejeren der fremstiller køretøjet.

 

Alternativt kan vi oplyse, at såfremt køretøjet afmeldes vil synsindkaldelsen bortfalde. 

 

Når du har modtaget en synsindkaldelse

Sidst opdateret 12/06/2020

Hvis du er registreret som ejer eller bruger af et køretøj, der vejer under 3.500 kg, har du modtaget en indkaldelse til periodisk syn 8 uger inden den lovpligtige synsfrist.


Er du registreret som ejer eller bruger af et køretøj, der vejer over 3.500 kg, har du modtaget en indkaldelse til periodisk syn 13 uger inden den lovpligtige synsfrist.


Som led i håndteringen af covid-19 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som suspenderer frister fastsat i medfør af synslovens § 3 i en afgrænset periode.


Suspenderingen gælder for perioden 15. marts til og med 31. august 2020.


Suspenderingen betyder også, at Færdselsstyrelsen i samme periode ikke udsteder bødeforlæg til den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, som ikke efterlever synslovens § 3, stk. 1.


Det betyder, at udløber din synsfrist i perioden fra den 15. marts til og med den 31. august 2020, er du ikke forpligtet til at efterleve den synsfrist, som fremgår af din synsindkaldelse. 


Efter periodens udløb

Du vil modtage en påmindelse fra Færdselsstyrelsen om at få synet dit køretøj, hvis synsforholdene vedrørende dit køretøj er uændret efter suspensionsperiodens udløb.


I brevet vil det ligeledes fremgå, at du vil modtage et bødeforlæg på 2.000 kr., hvis køretøjet ikke bliver synet eller afmeldt inden for en nærmere fastsat frist.

Når du har modtaget en påmindelse om at få dit køretøj synet

Sidst opdateret 12/06/2020

Hvis du er registreret som ejer eller bruger af et køretøj, der er indkaldt til syn, har du modtaget en påmindelse om at få dit køretøj synet, fordi køretøjet ikke er synet eller afmeldt inden for den lovpligtige synsfrist, som fremgår af din synsindkaldelse.


Brevet er således en påmindelse til dig om at få synet dit køretøj.


I brevet orienteres du endvidere om, at du vil modtage et bødeforlæg på 2.000 kr., hvis køretøjet ikke bliver synet eller afmeldt inden for en i brevet nærmere fastsat frist.


Som led i håndteringen af covid-19 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som suspenderer frister fastsat i medfør af synslovens § 3 i en afgrænset periode. 


Suspenderingen gælder for perioden 15. marts til og med 31. august 2020.


Suspenderingen betyder også, at Færdselsstyrelsen i samme periode ikke udsteder bødeforlæg til den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, som ikke efterlever synslovens § 3, stk. 1.


Det betyder, at du kan se bort fra den frist, der er anført i påmindelsen, hvis fristen udløber i perioden fra den 15. marts til og med den 31. august 2020. 


Du vil i tiden op til suspensionsperiodens udløb modtage information fra Færdselsstyrelsen om, hvorledes du skal forholde dig efter periodens udløb.

Når du har modtaget et bødeforlæg for manglende syn af dit køretøj

Sidst opdateret 12/06/2020

Hvis du er registreret som ejer eller bruger af et køretøj, der er indkaldt til syn, har du modtaget et bødeforlæg for manglende syn af dit køretøj, hvis du har overskredet både den lovpligtige synsfrist og den frist, som du har fået i et brev, hvor du bliver påmindet om at få synet dit køretøj.


I samme bødeforlæg meddeles du et påbud om at få dit køretøj godkendt ved syn eller afmeldt inden for en nærmere fastsat frist.


Som led i håndteringen af covid-19 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som suspenderer frister fastsat i medfør af synslovens § 3 i en afgrænset periode. 


Suspenderingen gælder for perioden 15. marts til og med 31. august 2020.


Suspenderingen betyder også, at Færdselsstyrelsen i samme periode ikke udsteder bødeforlæg til den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, som ikke efterlever synslovens § 3, stk. 1.


Suspenderingen betyder ikke noget for dit bødeforlæg, men det betyder, at du kan se bort fra fristen i det meddelte påbud om at få synet eller afmeldt dit køretøj, hvis fristen for påbuddet udløber i perioden fra den 15. marts til og med den 31. august 2020. 


Efter periodens udløb

Du vil modtage et brev fra Færdselsstyrelsen, hvor du vil blive meddelt et nyt påbud og en ny frist til at få dit køretøj godkendt ved syn eller afmeldt, hvis synsforholdene vedrørende dit køretøj er uændret efter suspensionsperiodens udløb.


Hvis den nye frist ikke overholdes, vil du modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. for ikke at efterkomme påbuddet.

Når du har modtaget et påbud om afmelding og aflevering af nummerpladerne til dit køretøj

Sidst opdateret 12/06/2020

Hvis du er registreret som ejer eller bruger af et køretøj, der er indkaldt til syn, har du modtaget et påbud om afmelding og aflevering af nummerpladerne til dit køretøj, hvis du har været til syn med dit køretøj, men køretøjet ikke er blevet indberettet som godkendt.


I brevet meddeles du påbud om afmelding og aflevering af nummerpladerne til dit køretøj inden for en nærmere fastsat frist. I brevet orienteres du endvidere om, at påbuddet kan efterkommes enten ved at køretøjet godkendes ved syn eller afmeldes.


Som led i håndteringen af covid-19 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som suspenderer frister fastsat i medfør af synslovens § 3 i en afgrænset periode. 


Suspenderingen gælder for perioden 15. marts til og med 31. august 2020.


Suspenderingen betyder også, at Færdselsstyrelsen i samme periode ikke meddeler bødeforlæg til den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, som ikke efterlever synslovens § 3, stk. 1, og 3.


Det betyder, at du kan se bort fra fristen i det meddelte påbud om afmelding og aflevering af nummerpladerne til dit køretøj, hvis fristen for påbuddet udløber i perioden fra den 15. marts til og med den 31. august 2020. 


Efter periodens udløb

Du vil modtage et brev fra Færdselsstyrelsen, hvor du vil blive meddelt et nyt påbud og en ny frist til at få afmeldt og aflevereret nummerpladerne til dit køretøj, hvis synsforholdene vedrørende dit køretøj er uændret efter suspensionsperiodens udløb.


Hvis den nye frist ikke overholdes, vil du modtage et bødeforlæg på 2.000 kr. for ikke at efterkomme påbuddet.

Du har modtaget et bødeforlæg for ikke at efterkomme påbud

Sidst opdateret 12/06/2020

Hvis du som registreret ejer eller bruger af et køretøj har undladt at efterkomme et påbud om at få dit køretøj godkendt ved syn eller afmeldt inden for påbudsfristen, har du modtaget et bødeforlæg for ikke at efterkomme påbuddet.


I bødeforlægget orienteres du samtidig om, at styrelsen vil anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader, hvis køretøjet ikke er godkendt ved syn eller afmeldt inden for en nærmere fastsat frist.


Som led i håndteringen af covid-19 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft, som suspenderer frister fastsat i medfør af synslovens § 3 i en afgrænset periode. 


Suspenderingen gælder for perioden 15. marts til og med 31. august 2020.


Suspenderingen betyder ikke noget for dit bødeforlæg, men der vil frem til den 24. november 2020 ikke kunne ske inddragelse af et køretøjs nummerplader som følge af, at køretøjet ikke er fremstillet til syn efter indkaldelse eller godkendt ved syn eller omsyn.


Efter den 24. november 2020 kan du igen risikere at få inddraget dit køretøjs nummerplader, hvis køretøjet ikke er godkendt ved syn eller afmeldt.