Sagsbehandlingstider

Sidst opdateret 07/02/2020
Nedenfor kan du læse mere om sagsbehandlingstider på tilladelser og godkendelser vedrørende erhvervstransport.

Der er i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid på varebils- og taxiområdet hos Færdselsstyrelsen. Dette skyldes blandt andet en forlænget svartid på økonomiske høringer ved Skatteforvaltningen grundet de nye varebilsregler. Det betyder, at den forventede sagsbehandlingstid er omkring 10-12 uger, og man kan ikke forvente at høre fra Færdselsstyrelsen før der er gået 6 uger fra ansøgningen er indsendt. Færdselsstyrelsen kommunikerer via e-boks.

 

Det er styrelsens mål, at ansøgeren kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

 

Nogle sager kan kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være, hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøger eller andre myndigheder, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

 

Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange ansøgninger.