Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. marts 2020. Bygninger, der er ansøgt om på denne dato eller senere, vil være omfattet af kravene vedrørende nybyggeri. Bygninger, der er opført før den 10. marts 2020, vil være omfattet af kravet for bestående bebyggelse. Bygninger der er ansøgt om før den 10. marts 2020, men opført efter denne dato, vil ligeledes blive omfattet af kravet til bestående bebyggelse.