Krav om etablering af ladestander afhænger dels af, hvilken type bygning der er tale om, dels om der gennemføres en større ombygning.

I nedenstående tabel oplistes kravene fra ladestanderbekendtgørelsen i tabelform.

Type af bygning og type af byggearbejde  Krav 
Ny beboelsesbygning med mere end 10 parkeringspladser
Forberedelse af alle parkeringspladser til ladestandere. 
Ny bygning, der ikke er beboelsesbygning, med mere end 10 parkeringspladser  Installation af mindst 1 ladestander og forberedelse af mindst hver femte af parkeringspladserne 
Beboelsesbygning, der gennemgår større ombygning, med mere end 10 parkeringspladser  Forberedelse af alle ombyggede parkeringspladser til ladestandere 
Bygning, der ikke er beboelsesbygning, der gennemgår større ombygning, med mere end 10 parkeringspladser  Installation af mindst 1 ladestander og forberedelse af mindst hver femte ombyggede parkeringsplads 
Eksisterende bygning, der ikke er beboelsesbygning, med mere end 20 parkeringspladser  Installation af mindst 1 ladestander før 1. januar 2025.