Ladestanderbekendtgørelsen stiller krav om, at ladestandere skal etableres i tilknytning til parkeringsanlægget. Det betyder, at ladestandere opsat som følge af ladestanderbekendtgørelsen skal opsættes på/ved parkeringspladser. Der er dog ikke krav om hvilke parkeringspladser på parkeringsanlægget, som der etableres ladestandere på.

Parkeringspladser hører til en bygning, når de er etableret i tilknytning til bygningen. De skal være etableret for at betjene den pågældende bygning i forbindelse med opførelsen eller ombygning. Parkeringspladserne er ikke nødvendigvis placeret på samme matrikel som bygningen.

En række bygningstyper har et stort antal parkeringspladser i nærheden, men hvor parkeringspladserne ikke nødvendigvis har en tilknytning til bygningen. Det kunne være en parkeringsplads ved f.eks. en tennisklub, fodboldbane eller indgangen til en skov, hvor parkeringsarealet primært er etableret for at betjene de pågældende udendørsarealer. Hvis bygningen i forbindelse med udendørsarealerne har en begrænset brug, vil der formodentlig ikke være krav i henhold til ladestanderbekendtgørelsen. Det er dog en konkret vurdering i den enkelte byggesag. Hvis bygningen har en karakter, hvor der er et behov for parkeringspladser til at understøtte aktiviteterne i bygningen, så finder ladestanderbekendtgørelsen anvendelse. Det kunne for eksempel være, hvis der er en restaurant eller et cafeteria i bygningen, som bliver benyttet af brugerne i bygningen og andre, eller hvis bygningen indeholder indendørs aktiviteter som idrætshaller eller ligeledes betjener idrætshaller.