Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed i henhold til byggelovens § 16 C. Håndhævelsen følger den øvrige byggelovgivning. I henhold til byggelovens § 16 C, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen, såfremt den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning.