Ladestanderbekendtgørelsen stiller alene krav om trækning af tomrør eller kabelbakker for senere fremførsel af kabler til ladestandere. Tomrørerne og kabelbakker skal derfor være af en dimension, så det er muligt at trække kabler i det efterfølgende, ligesom der bør være træksnor i tomrørerne. Det vil derudover være fornuftigt at overveje om eltavler og eltilslutning er forberedt til en fremtidig etablering af ladestandere, ligesom man bør sikre sig, at tomrøret er tilgængeligt eller markeret.

Det er muligt, at en enkelt tomrørsforbindelse kan dække flere parkeringspladsers behov for forberedelse. Hvis der for eksempel etableres en tomrørsforbindelse til et punkt mellem fire parkeringspladser, hvor der kan etableres to ladestandere med hver to ladepunkter, så kan denne tomrørsforbindelse anses som forberedelse til fire parkeringspladser, hvis tomrøret er tilstrækkeligt stort til at kunne indeholde et kabel til fire ladepunkter.