Styrelsen har sammen med branchen vurderet, at der er behov for en overgangsperiode på konstruktionsområdet på seks måneder, hvor det er valgfrit, om man vil bruge en statiker, som er certificeret, eller en statiker, som er anerkendt efter den hidtidige ordning. I denne overgangsperiode kan der således enten tilknyttes en certificeret statiker eller en anerkendt statiker til byggerier i konstruktionsklasse KK2-KK4.  

Overgangsperioden vil minimere risikoen for ”flaskehals” i byggesagerne som følge af mangel på certificerede statiker samtidig med, at sikkerhedsniveauet fastholdes.