Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar om certificeringsordningen

Fold alle ud

Formål med den årlige kontrol er, at certificeringsorganet vurderer, om den certificerede har virket tilfredsstillende, jf. BR18, kapitel 32 og 33 eller som brandrådgiver jf. BR18, kapitel 32 og 34 på det konkrete projekt, så det er sandsynliggjort, at projektet overholder bygningsreglementets sikkerhedskrav til bærende konstruktioner eller brandforhold. Ved certificeringsorganets bedømmelse er det den certificeredes virke, og ikke projektet, der bedømmes, men intentionen er, at såfremt certificeringsorganet konstaterer, at resultatet af kontrollen af den certificeredes virke er tilfredsstillende, sandsynliggør dette, at projektet overholder bygningsreglementets sikkerhedskrav til bærende konstruktioner eller brandforhold.  

Certificerede rådgivere, der er certificeret til klasse 2-4 samt tredjepartskontrol, skal have deres virke kontrolleret hvert år. Intervallet for den årlige kontrol regnes fra datoen for den seneste årlige kontrol.

Kontrollen foretages på baggrund af minimum ét af certificeringsorganet udvalgt projekt, som den certificerede har virket på, uafhængigt af hvilken klasse projektet er indplaceret i. Der udtages et projekt for hvert 10. projekter til kontrol. 

Certificeringsorganet udtager projekterne på baggrund af den oversigt over projekter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse, som den certificerede har sendt til certificeringsorganet det seneste år, jf. certificeringsbekendtgørelsen § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udarbejder procedure for hvorledes projekter udtages. Såfremt den certificerede i det forløbne år ikke har virket på projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretages der ikke en årlig kontrol af den certificerendes virke.

Når certificeringsorganet har udvalgt et eller flere projekter skal dette meddeles skriftligt til den certificerede, jf. certificeringsbekendtgørelsen § 9. Den certificerede skal herefter inden for en frist på fire uger fremsende den ønskede dokumentation. Såfremt den certificerede ikke umiddelbart har adgang til det udvalgte projekts dokumentation, kan den certificerede evt. via bygningsmyndigheden fremskaffe den ønskede dokumentation.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. certificeringsbekendtgørelsen § 8, stk. 1. Ved bedømmelse af certificerede, der virker i klasse 2, kan bedømmelsen dog foretages af én faglig bedømmer, jf. certificeringsbekendtgørelsen § 8, stk. 2.

Bedømmelsen omfatter som minimum:

 1. En kontrol af start- og sluterklæringen for at bedømme om start- og sluterklæringen opfylder sit formål f.eks. en bedømmelse af følgende forhold:
  •  Overensstemmelse mellem start- og sluterklæring.
    Håndtering af eventuelle afvigelser/uenighed fundet ved tredjepartkontrol
    Om dokumentation udgør et samlet hele, og kan anvendes til at godtgøre, at bygningsreglementets sikkerhedskrav til bærende konstruktioner eller brandforhold er overholdt.
 2. En kontrol af om den certificerede har deltaget i tilstrækkelig grad i projektet, f.eks. som følger:
  •  Omfang af de ydelser som den certificerede selv har udarbejdet eller kontrolleret.
    Kontrol af oplistning af de opgaver som den certificerede har uddelegeret og den certificeredes proces for kontrol heraf, og
  •  Styring af kvaliteten af det uddelegerede, herunder vurdering af kompetencer.
 3. En kontrol af den samlede kontrolplan f.eks. som følger:
  •  Udpegning af fokuspunkter som er væsentlige for byggeriets sikkerhed.
    Valg af kontroltyper og kontrolniveau.
  •  Håndtering af eventuelle afvigelser og ændringer i projektet.

Bedømmelsen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport.

Såfremt certificeringsorganet på baggrund af den årlige kontrol vurderer, at den certificerede ikke har virket tilfredsstillende, kan certificeringsorganet påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, jf. § 30.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.