En certificeret statiker eller brandrådgiver har ansvaret for at virke efter gældende bygningsreglement og løbende holde sig ajour med evt. ændringer heri, herunder relevante vejledninger. Herudover skal den certificerede overholde de krav, der er til opretholdelse af certificeringen angivet i certificeringsbekendtgørelsen.

Dette indebærer bl.a., at den certificerede løbende skal søge relevant viden evt. i form af efteruddannelse med henblik på at sikre, at vedkommende i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for: - bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. BR18 kapitel 15, 28, 30, 32 og 33 med tilhørende vejledninger og standarder for den certificerede statiker, og - brandforhold, jf. BR18 kapitel 5, 29, 30, 32 og 34 med tilhørende vejledninger og standarder for den certificerede brandrådgiver.

Relevant efteruddannelse kan fx være nødvendig, hvor der sker ændringer af bygningsreglementet med tilhørende standarder og vejledninger, der har indflydelse på den certificeredes virke, eller hvor der sker væsentlige ændringer i de metoder, der anvendes ved dokumentation af krav til bærende konstruktioner, jf. BR18 kapitel 15 eller brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.