Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar vedr. akkreditering og certificering ift. certificeringsordningen

Fold alle ud

Når et certificeringsorgan er blevet akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, kan certificeringsorganet certificere statikere eller brandrådgivere jf. certificeringsbekendtgørelsen. Afgørelse af, hvorvidt det er muligt at certificere en person på et givet tidspunkt, træffes således af certificeringsorganet. Dette omfatter også om forudsætningerne for certificeringsgrundlaget er tilstrækkeligt.

Ved ændringer i forudsætningerne for certificeringsgrundlaget skal certificeringsorganet vurdere, om dette giver anledning til tiltag i forhold til den certificerede person.

Certificeringsorganet bør løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, og kræve dokumentation herfor, hvis der er forhold, der giver anledning hertil. Dette kunne fx være som følge af ændringer i bygningsreglementet, nye vejledninger eller ændringer i eksisterende vejledninger til bygningsreglementet.

En afgørelse truffet af et certificeringsorgan kan ikke påklages til en administrativ myndighed. 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.