Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar vedr. akkreditering og certificering ift. certificeringsordningen

Fold alle ud

Det følger af certificeringsbekendtgørelsen, at DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, kan akkreditere certificeringsorganer. Certificeringsbekendtgørelsen angiver, at akkreditering af certificeringsorganer bl.a. skal ske i henhold til ”DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer”. Standarden indeholder principperne for, og krav til, et organ, der certificerer personer.

Akkrediteringsorganerne har allerede fra 1. januar 2018, hvor certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft, kunnet akkreditere virksomheder som certificeringsorganer efter certificeringsbekendtgørelsen.

Ved akkreditering af et certificeringsorgan skal akkrediteringsorganet påse og løbende kontrollere, at certificeringsorganet handler i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024. Certificeringsorganet skal bl.a. have udarbejdet en procesbeskrivelse, som grundlag for at vurdere, om den certificerede person har kvalifikationer, kompetencer, erfaring og kan virke i henhold til de krav, der er angivet i certificeringsbekendtgørelsen og BR18 med tilhørende vejledninger.

Afgørelse af, hvorvidt det er muligt at akkreditere et certificeringsorgan på et givet tidspunkt, træffes således af akkrediteringsorganet. Dette omfatter også om forudsætningerne for akkrediteringsgrundlaget er tilstrækkeligt. Ved ændringer i forudsætningerne for akkrediteringsgrundlaget skal akkrediteringsorganet vurdere, om dette giver anledning til tiltag i forhold til certificeringsorganet. En afgørelse om akkreditering truffet af DANAK kan påklages til Klagenævnet for Udbud. 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.