I det følgende gennemgås en række eksempler i forbindelse med ombygningsarbejder, hvor en bygnings eksisterende varmerør ændres eller påvirkes.

Varmerør omfatter både centralvarmerør i varmefordelingssystemet og rør til varmt brugsvand.

I bygningsreglementet henvises til følgende standarder med hensyn til varmerør:

DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer

DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger

DS 439, Norm for vandinstallationer


Nyinstallation eller udskiftning af varmerør

Ved nyinstallation i en enhed, lejlighed eller bygning, hvor der ikke tidligere har været varmerør, eller ved udskiftning af eksisterende varmerør stiller det gældende bygningsreglement krav til de nye varmerør med hensyn til projektering og udførelse, jf. DS 452 og DS 469.

 

Flytning af et eller flere varmerør

Flytning af varmerør betragtes i de fleste tilfælde, som en nyinstallation og de gældende krav i bygningsreglementet skal opfyldes. Installationsarbejdet i forbindelse med flytning af varmerør skal projekteres og udføres i henhold til DS 469 og DS 452.

I forbindelse med anden ombygningsarbejde, kan der af byggetekniske årsager være behov for en mindre flytning af varmerør. Det gældende bygningsreglement stiller ikke nye krav ved en mindre flytning af eksisterende varmerør inden for samme placeringsområde, hvis flytningen ikke påvirker ydeevnen af varmeforsyningen eller opretholdelsen af et tilfredsstillende termisk indeklima i alle rum. Kravene der var gældende på det oprindelige installationstidspunkt, skal forsat kunne opfyldes efter en mindre flytning.

 

Udvidelse af varmefordelingssystem

Ved udvidelse af varmefordelingssystemet til et nyt rum eller en ny tilbygning stiller bygningsreglementet krav med hensyn til projektering og udførelse, jf. DS 452 og DS 469, for den del, der er indeholdt i det nye rum eller nye tilbygning.

Der stilles et generelt krav i bygningsreglementet om, at der ved udvidelsen forsat skal være tilstrækkelig fordeling af varme således, at der kan opretholdes et tilfredsstillende termisk indeklima i alle rum.

 

Udvidelse af varmt brugsvandssystem

Ved udvidelse af et varmt brugsvandssystem til et nyt rum eller en ny tilbygning stiller det gældende bygningsreglement krav med hensyn til projektering og udførelse, jf. DS 439, for den del, der er indeholdt i det nye rum eller nye tilbygning.

Der stilles for eksempel krav i bygningsreglementet med hensyn til passende vandmængde, vandtemperatur, skoldningsrisiko og ventetid.

 

Reparation af varmerør

Ved mindre reparationer af varmerør svarende til udskiftning af enkelte rørfittings og komponenter, fx T-stykker, reduktioner eller ventiler, der er gennemtæret, stilles der ikke krav i bygningsreglementet. Hvis delkomponenten der udskiftes er omfattet af en harmoniseret standard, skal den dog være CE-mærket eller have anden national godkendelse.