Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om installationer i eksisterende bygninger

Fold alle ud
Nyinstallation

Fx. ændret anvendelse af et værelse til vådrum.

- Da der er tale om et helt nyt rum, skal alle bestemmelser i gældende bygningsreglement opfyldes med hensyn til kravene for tekniske installationer.

 

Udskiftning

Eksisterende vådrum skal total renoveres for etablering af nyt vådrum.

- Både de tekniske installationer og hele rummet skal opfylde kravene til vådrum i gældende bygningsreglement.

- For tilkobling af en ny installation til en eksisterende del stiller det gældende bygningsreglement ikke krav til den eksisterende del, hvis ændringen ikke påvirker den eksisterende tekniske installation med hensyn til at overholde de krav der var gældende på installationstidspunktet inklusiv tilslutning til fx aftrækskanal, varmefordelingsrør, brugsvandsrør, afløbsrør eller ventilationskanaler.

 

Flytning

Nedtagning af enkeltkomponent for opsætning andet sted i rummet, eksempelvis toilet.

- Nye tilslutninger skal følge krav til nyinstallation

- Installationsgenstand må geninstalleres

Mindre flytning af installationer, eksempelvis i forbindelse med opsætning af nyt badeværelsesskab med indbygget vask, som dog ikke ændrer på afløb eller tilslutning til brugsvand.

- Bestemmelser om mindre ændringer følges


Hel eller delvis fjernelse af installation 

Nedtagning af en installation kan medføre krav fx.

- Der skal sikres mod døde ender i en brugsvandsinstallation.

- Ved blænding af et ventilationsaftræk for naturlig ventilation skal kravene for ventilation opfyldes på anden vis fx ved et mekanisk ventilationsanlæg.

Nedtagning af eksempelvis badekar for bibeholdelse af bruseområde

- Følger regler om mindre ændring, herunder montering af nicheafløb på eksisterende afløbsrør med sideindløb til gulvafløb  

- Eventuel etablering af nyt gulvafløb skal udføres som nyinstallation

 

Reparation og mindre anlæg

Udskiftning af armatur i væg til nyt

- Hvis rørtilslutningen ikke ændres stilles der ikke nye krav i gælde bygningsreglement. Kravene gældende på installationens oprindelige udførelsestidspunkt skal være opfyldt.

 

Vedligeholdelse

Skift af pakning i enkeltkomponenter som eksempelvis toilet eller armatur

- Der stilles ikke krav i bygningsreglementet for denne type vedligeholdelsesarbejde, dog skal de komponenter der udskiftes fortsat leve op til de oprindelige krav, herunder at leverandørens anvisninger følges.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.