Vejledningen om installationer i eksisterende bygninger er revideret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i oktober 2018. 

Denne vejledning giver en overordnet beskrivelse af gældende ret (byggelov og bygningsreglement) med hensyn til, hvornår bygningsreglementets nugældende regler skal overholdes i forbindelse med tekniske installationsarbejder, som er typiske i eksisterende bygninger. Byggearbejderne kan være nyinstallation, udskiftning, ombygningsarbejde, flytning af installation eller reparation og vedligeholdelsesarbejde.

Vejledningen omfatter ikke beskrivelse af specifikke krav der stilles til tekniske installationer i det gældende bygningsreglement.

Vejledningen giver desuden en række konkrete eksempler på, hvornår bygningsreglementet stiller nye krav i forbindelse med et installationsarbejde, som er typisk i eksisterende bygninger. Eksemplerne omfatter både installationsarbejde, der medfører, at bygningsreglementets nye bestemmelser skal overholdes, men også eksempler på, hvor kun dele af arbejdet er omfattet af nye krav, eller hvor der ikke er nye krav til arbejdet og det således alene er de krav, som var gældende på opførelsestidspunktet for den konkrete bygning eller installation.

Hvis en teknisk installation ikke er behandlet i vejledningen, er det ikke ensbetydende med, at den ikke kan være omfattet af krav i gældende bygningsreglement.