I bygningsreglementet er det fastlagt, at projektering, udførelse, drift og vedligehold af installationer skal ske under hensyn til, at der ikke opstår risiko for:

  1. Brand- og eksplosionsfare.

  2. Personers sundhed eller komfortmæssige gener.

  3. At der ikke sker skader på personer, bygningsdele eller installationer.

  4. At der ikke sker unødigt forbrug af energi.

Disse overordnede krav beskrives i resten af vejledningen som de ’gældende krav i bygningsreglementet’.