Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om ventilation

Fold alle ud

Ventilationens størrelse kan f.eks. fastlægges på grundlag af, kategori II i DS/EN 16798-1:2019 DK NA:2021 tabel NA.6 (personbidrag) og tabel NA.7 (bygningsbidrag), eller ved at sikre, at CO2-niveauet ved de dimensionerende forhold er under 1000 ppm, hvor personer er den væsentlige forureningskilde. Det skal altid sikres, at ventilationen er tilstrækkelig til at bortventilere øvrige forureninger.