For at begrænse træk bør draught rate i opholdszonen i lokaler med stillesiddende aktivitet ikke overstige 20 pct. Draught rate defineres som i DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for termisk miljø - Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier. Trækrisikoen afhænger af aktivitetsniveau, lufttemperatur og luftens turbulensintensitet. Opholdszonen er det område i et rum, hvor personer kan forventes at opholde sig i længere tid.

Med draught rate på 20% fås følgende, maksimale middellufthastigheder ved normal turbulens (Turbulensintensitet på 40 pct):

Lufttemperatur  °C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Lufthastighed m/s 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,31

Ved andre turbulensintensiteter, fx ved brug af fortrængningsventilation, vil de maksimale lufthastigheder være anderledes.

Lufthastigheden kan både have en positiv og en negativ indflydelse på den termiske komfort. Varmediskomforten pga. højere rumtemperaturer kan eksempelvis delvis kompenseres ved en forhøjet lufthastighed.

Ved åbne vinduer, eller ved brug af loft- eller bordventilatorer, som er under personlig kontrol, kan trækraten være højere end 20%.

Ved utætheder, kuldenedfald, loftventilator, åbninger og ventilationssystemer, som ikke er under personlig kontrol, giver DS447 anneks A eksempler på tilladelige perioder med trækraten over 20%.