Vandinstallationer projekteres og udføres på en sådan måde, at trykstød ikke kan forekomme, og således at pludselige og unødvendige variationer i tryk og flow undgås.

Trykstød kan opstå i forbindelse med følgende ventiler og komponenter, hvorfor der skal tages forholdsregler mod trykstød ved anvendelsen af:

• hurtiglukkende ventiler fx kuglehaner, magnetventiler og lignende.

• trykforøgeranlæg

Trykforøgeranlæg projekteres, udføres og styres, så der ikke opstår generende trykstød ved start og stop.