Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om vand

Fold alle ud

Vandinstallationen må ikke skades af påvirkning fra omgivelserne. Dette betyder, at denne, under hensyntagen til den aktuelle vandkvalitet, skal udføres af tilstrækkeligt korrosionsbestandige materialer. Samlinger skal ligesom materialer vælges med tanke på den aktuelle vandkvalitet og indbygningsmåde.

Der henvises til SBi-anvisning 227 Korrosion i VVS-installationer.