Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Fold alle ud

Ved planlægning og udførelse af installationer til varme- og køleanlæg skal DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger overholdes. DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for vækst af legionella minimeres. En mulig foranstaltning kan være at sikre, at brugsvandstemperaturen kan hæves tilstrækkeligt, jf. DS 439 Norm for vandinstallationer. Der bør tages højde for, at der kan opstå øget risiko for legionellavækst ved anvendelse af naturgummi og visse former for syntetisk gummi.

I forhold til korrosion henvises til SBi-anvisning 227 Korrosion i VVS-installationer.

Der henvises til vejledning om installationer i eksisterende bygninger