Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar om lys og udsyn

Fold alle ind

Kravet om automatisk dagslysstyring i trappeopgange kan løses på mange måder, og skal ikke ses som f.eks. kravet til automatisk dagslysstyring i et kontorområde. En praktisk tilgang kan være at lade en lux-sensor placeret i trappeopgangen detektere, om der overhovedet er behov for tilskud til lys fra den elektriske belysning. Det vigtige er, at der er en styring efter det aktuelle lysniveau. Dansk Center for Lys har en nærmere beskrivelse af hvordan man kan løse dagslysstyringen i en trappeopgang: https://centerforlys.dk/viden-om-lys/medlemsraadgivning/.

I møderum der planlægges anvendt til almindelig mødebrug, dvs. skiftende møder med skiftende brugere, vil der normalt kunne accepteres lavere dagslysniveauer. Indretning af et lokale med begrænset dagslysadgang kan dog være begrænsende for den fremtidige anvendelse af rummet, da rummet dermed ikke er muligt at anvende som fast arbejdsplads.

Nærmere forklaring af hvornår BPST anser et byggearbejde som en udskiftning af en teknisk installation, er fastlagt i 2.1 "Hvornår skal man overholde krav i bygningsreglementet?" i Vejledning om installationer i eksisterende bygninger i Bygningsreglementets AV (Andre Vejledninger). BPST anser ikke en udskiftning af lyskilde(r) og fx en glimtænder i et eksisterende belysningsarmatur, som en udskiftning af en teknisk installation. Hvis armaturet derimod bygges om i et omfang, der kan sidestilles med udskiftning af armaturet, er det BPSTs fortolkning, at der er tale om en udskiftning af en teknisk installation. Her vil kravene i bygningsreglementets §§382-383 skulle overholdes. Sikkerhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om "Ombygning af belysningsarmaturer", som indeholder yderligere forklaring om de sikkerhedsmæssige aspekter ved ombygning af belysningsarmaturer.