Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til undervisningsbygninger

Fold alle ud

Tabel 3.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.2 Støj indendørs fra trafik 
Lovgivning 4) 

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB

Støjbelastning ude

Veje: 58 dB < Lden ≤ 68 dB

Jernbaner: Lden > 64dB

Støjbelastning ude

Veje: Lden > 68 dB

BR18 1)                                                 [4] 
 Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer
 Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer  Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Veje                            [7]

 Ingen krav
 Byfornyelse mv.  2)

Veje: Lden ≤ 46 dB med åbne vinduer 3)

Der bør ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 5) 

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Jernbaner                   [8]

 
 Ingen krav
 Byfornyelse mv. 2)

Jernbaner: Lden ≤ 52 dB med åbne vinduer 3)

 

Noter

1)   Grænseværdien for Lden gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig.

2)   Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse.

3)   Specielle løsninger er nødvendige.

4)   Grænseværdierne gælder i møblerede undervisningsrum.

5)   Lokale bestemmelser kan omfatte undervisningsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 dB.

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB